Aktualności

Wersja 3.66.313.1 systemu Streamsoft Prestiż

   Informujemy, że od 04.12.2013 dostępna jest nowa wersja systemu Streamsoft  Pro/Prestiż o numerze 3.66.313.1. W wersji tej rozszerzono funkcjonalność systemu,  m.in. o:  

Moduł GM

·   Dostosowanie STREAMSOFT PRESTIŻ do zmian VAT w 2014 roku.

·  Sprzedaż - Panel szybkiej sprzedaży. Umożliwiono nadanie bonifikaty od całego dokumentu. 

·   W panelu szybkiej sprzedaży w panelu z tabelą kontrahentów umożliwiono dodanie i poprawę kontrahenta.

· "Słowniki - Kontrahenci". Dodano nową opcję umożliwiającą pobranie nazwy i danych adresowych kontrahenta z bazy danych GUS.

·   Wprowadzono mechanizmy służące do komunikacji klienta zewnętrznego z funkcjonalnością tłumaczeń w językach obcych.

· Wprowadzono mechanizm służący do dokonywania zwrotów towarów dokumentem "Zwrot z WZ" po uzupełnieniu WZ.

 

Moduł RR

·  "Rozrachunki - Przelewy". Dla wydruku "przelewu za co" dodano parametr umożliwiający posortowanie pozycji: 1.tak jak na oknie, 2. wg tytułu, 3. wg kwoty.

· "Rozrachunki - Należności i zobowiązania - Wezwanie do zapłaty". Umożliwiono podpięcie formularza definiowanego dla wydruku: Wezwanie do zapłaty. 

 

Moduł SR

·  W konfiguracji dodano nowy parametr "Ustawienia -> Serwis -> Ustawienia -> Nie zmieniaj planowanego rozpoczęcia i planowanego zakończenia zdarzenia CRM". 

 

Moduł ZP 3.0

· "Słowniki - Wydziały produkcyjne". Do wydziału produkcyjnego dodano możliwość zdefiniowania narzutów procentowych na poszczególne koszty produkcji. 

· "Słowniki - Definicje meldunku". Umożliwiono określenie okresu ważności produktu. 

· "Raporty wykonania - Meldunki zwrotne". Umożliwiono podanie okresu ważności i nr dostawy dla produktu. 

· "Raporty wykonania - Rejestr operacji". Umożliwiono podanie ilości wykonanej na start-stopie

 

Wspólne

 · "Zarządzanie produkcją - Zlecenia produkcyjne - Zakładka Meldunki". Umożliwiono dodawanie meldunków zwrotnych z poziomu zlecenia produkcyjnego. 

 

 

 

 

---

« powrót

Oferta